Persondatapolitik

Persondatapolitik hos RigtigPris

RigtigPris indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for RigtigPris, og RigtigPris vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos RigtigPris.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder RigtigPris altid alle relevante lovbestemmelser.

RigtigPris vil kun opbevare dine persondata, så længe RigtigPris enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger RigtigPris indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage en ydelse fra RigtigPris, har RigtigPris brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig RigtigPris’ service.

RigtigPris kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger.

RigtigPris indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

Besøger vores hjemmeside
Anmelder vores hjemmeside
Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.rigtigpris.dk er RigtigPris, Kildevej 1, 5800 Nyborg. CVR: 42349704

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter RigtigPris for at kunne levere den ydelse, som du har købt hos RigtigPris. Din e-mailadresse indhenter RigtigPris for at kunne sende dig en konsulentaftale samt en faktura.
Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

RigtigPris sælger ikke dine persondata til tredjemand, og RigtigPris overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Hvis du vælger at anmelde RigtigPris’ hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Trustpilot og Facebook.

RigtigPris har webløsning hos Simply.com , som fungerer som RigtigPris’ databehandler. Alle persondata som du oplyser på RigtigPris hjemmeside vil blive opbevaret i Simply.coms datacentre.

RigtigPris anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere RigtigPris’ ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til RigtigPris. RigtigPris’ databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

RigtigPris har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er RigtigPris garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som RigtigPris til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at RigtigPris skal behandle dine personoplysninger, eller at RigtigPris skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende RigtigPris en anmodning herom til RigtigPris’ e-mailadresse m@rigtigpris.dk.