Forretningsbetingelser

RigtigPris er en konsulentvirksomhed, som assisterer med forhandling af priser til private og erhvervsdrivende.

RigtigPris

Kildevej 1
5800 Nyborg
CVR: 42349704
E-mail: m@rigtigpris.dk
Tlf.: 61 480 850
www.rigtigpris.dk

Procedure for indgåelse af aftaler med RigtigPris over e-mail

Alle henvendelser fra en potentiel kunde anses som en uforpligtende dialog for et muligt samarbejde med RigtigPris.
RigtigPris kan vælge at afslå den potentielle kundes forespørgsel om forhandling.

Ønsker den potentielle kunde at indgå et samarbejde med RigtigPris, bedes den potentielle kunde skriftligt pr. mail acceptere RigtigPris’s konsulentaftale og bekræfte, at have læst forretningsbetingelserne.

Priser

Alle priser er inkl. 25% moms.

Betaling

Faktureringen gennemføres, når forhandlingen er færdigforhandlet, og kunden har modtaget og accepteret et nyt og forbedret tilbud fra leverandøren. Hvis RigtigPris ikke har kunnet forhandle et forbedret tilbud, vil forhandlingen være omkostningsfri.

Betalingsfristen er netto 7 dage fra fakturadato. Der opkræves et rykkergebyr på 100 kr.

Herefter vil der blive pålagt morarenter jf. renteloven

Fortrydelsesret

Når kunden har accepteret RigtigPris konsulentaftale pr mail efter nærmere specifik aftale, frafalder fortrydelsesret.

Ansvarbetingelser

Hvis den oprindelige leverandør eller RigtigPris’s samarbejdspartner af en eller anden grund må forsinke den af RigtigPris forhandlede ydelse, kan RigtigPris ikke stilles til ansvar for dette.

Hvis produktet eller ydelsen af en eller anden grund bliver dyrere end det af RigtigPris forhandlede oprindelige tilbud, kan RigtigPris ikke stilles til ansvar for dette.

RigtigPris er en konsulentvirksomhed, som udelukkende forhandler priser mellem kunden og leverandøren. Derfor fraskriver RigtigPris sig et hvert ansvar for alle anliggender mellem kunden og leverandøren.

RigtigPris vejleder i forhold til tilbudsgivning for private og erhvervsdrivende, men rådgiver ikke om det fag-faglige i hvert enkelt tilbudsmulighed.

Tavshedspligt

RigtigPris har tavshedspligt om fortrolige oplysninger og særlige forhold hos kunden, som RigtigPris får kendskab til gennem arbejdet for kunden. Denne tavshedspligt gælder også efter opgavens ophør.

RigtigPris må videregive relevante oplysninger om kunden og kundens tilbud til samarbejdspartnere, hvis kunden ønsker at gøre brug af disse.

Referencer

Med mindre andet aftales må RigtigPris ikke nævne Kunden på sin referenceliste og sociale medier, bruge dennes logo samt nævne opgaverne i generelle vendinger til brug for markedsføring og andre forretningsudviklingsmæssige tiltag.